shopping cart icon shopping cart icon 0.00 PLN
  1. Strona główna
  2. Odpowiedzialny rozwój

Odpowiedzialny rozwój


 

Odpowiedzialni społecznie

 

Od zawsze ludzie byli dla nas najważniejsi, dlatego stale wspieramy działalność instytucji i placówek niosących specjalistyczną pomoc dla dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej.

Nasi podopieczni to uczniowie z Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu oraz Szkoły Podstawowej nr 19 W Toruniu. W ramach zajęć praktycznych odbywających się  na terenie naszego zakładu  młodzi ludzie nabywają zdolności przygotowujące ich do samodzielnego i aktywnego dorosłego życia w warunkach społecznych.

Nie pozostajemy również obojętni wobec słabszych istot systematycznie wspierając akcję „Karma wraca” na rzecz Toruńskiego Schroniska dla zwierząt.  

 
Wsparcie dla sportu


Mamy wieloletnią historię współpracy ze sportowcami z naszego regionu.

Wspomagamy zarówno znane drużyny sportowe, jak i młodych, zdolnych zawodników z różnych dyscyplin .

Obecnie współpracujemy z:

- TMKS Champions -  akademią pływania pod kierunkiem Sławomira Prędkiego, której zawodnicy odnoszą sukcesy na zawodach w kraju i za granicą

 

  

 

- drużyną koszykówki Twarde Pierniki

 

  

 

- drużyną siatkówki Anioły Toruń

 

  

 

- drużyną koszykówki AZS UMK

 

  

 

oraz innymi  amatorskimi  klubami sportowymi, które podzielają naszą pasję dla sportu.

 

 

W celu szerszego propagowania  aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia utworzyliśmy Stowarzyszenie Nomet Active.

 

Główne złożenia Nomet Active to:

- inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży

- podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia, poprawy dostępu oraz jakości opieki zdrowotnej, współpracę z towarzystwami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony i promocji zdrowia, zmniejszanie nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej.

 

Odpowiedzialny pracodawca:

Nie zapominamy o najważniejszych dla nas osobach, czyli o naszych Pracownikach.

 

Za pomocą  systemu szkoleń stale rozwijamy i podwyższamy kompetencje i umiejętności naszych pracowników na  każdym szczeblu organizacji.

 

Podejmujemy działania na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej poprzez sprawny dostęp do lekarzy i specjalistów w ramach pakietów medycznych.  

 

Zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia współfinansując karty sportowe Multisport dla pracowników i ich rodzin.

 

 

 

Odpowiedzialni za środowisko:

 

Dbanie o otaczające nas środowisko jest naszym priorytetem. Od wielu lat prowadzimy działania w celu jego ochrony i zminimalizowania wpływu produkcji na otoczenie.

Nasz system produkcji w oparty jest o najnowsze rozwiązania technologiczne bezpieczne dla środowiska. W procesach produkcyjnych używamy wyłącznie certyfikowanych komponentów. Posiadamy własne laboratorium chemiczne, w którym weryfikujemy  materiały  zastosowane do wytworzenia końcowego produktu.

Zdajemy sobie sprawę, że oszczędność energii elektrycznej i cieplnej ma ogromne znaczenie, zarówno dla środowiska jak i dla przyszłych pokoleń, dlatego przyjęliśmy i realizujemy politykę efektywności energetycznej oraz wykorzystujemy energię z odnawialnych  źródeł.

Dwie farmy fotowoltaiczne, wykorzystywanie najnowszych energooszczędnych maszyn i urządzeń wraz systemem zarządzania energią Building Management System redukują zużycie energii i nasz ślad węglowy.

Od początku 2022 roku w naszych zakładach produkujemy energię elektryczną na potrzeby własne ale również lokalnej sieci elektrycznej. Roczna produkcja dotychczas kształtuje się na poziomie 1GWh rocznie, co stanowi roczną redukcję emisji CO2 na poziomie 700 ton.

Nie poprzestaliśmy wyłącznie na produkcji zielonej energii. Na przełomie 2022/2023 wdrożyliśmy duży projekt efektywności energetycznej mający na celu ograniczenie zużycia energii w naszych zakładach. Zintegrowany komputerowy system nadzorujący i sterujący zużyciem energii wraz z wymianą części infrastruktury produkcyjnej na urządzenia energooszczędne zaowocował dodatkowymi oszczędnościami w zużyciu energii elektrycznej i gazu na poziomie 1,8GWh rocznie i przyniosło dodatkową redukcję emisji CO2 o kolejne 870 ton.

Zdajemy sobie sprawę, że czas na ratowanie klimatu ucieka bezpowrotnie. W 2024 uruchamiamy kolejną instalacje PV i przebudowaliśmy nasz główny węzeł cieplny c.t. Spodziewany efekt energetyczny tych zmian to oszczędności na poziomie 2GWh energii rocznie i dalsza redukcja emisji C02 o 640 ton w ciągu roku.

Podsumowując, Nomet w ciągu niespełna 3 lat obniży swój ślad węglowy (roczną emisję CO2 do atmosfery) o 2200 ton CO2.

Aby przybliżyć tę skalę – to tak jakby z toruńskich ulic zniknęło 1200 spalinowych samochodów osobowych.

Czujemy się zobowiązani do podejmowania działań, które sprzyjają ekologii i zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie i dołączcie do nas w dbaniu o naszą planetę!

 

 

 

  

 

 Inne z naszych podstawowych celów środowiskowych to:

- ograniczanie poboru wody,

- zwiększanie zastosowania materiałów i opakowań pochodzących z recyklingu,

- ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz tam, gdzie to możliwe poddawanie ich odzyskowi i recyklingowi.

Oddziaływanie na środowisko traktujemy  priorytetowo w każdej sferze aktywności przedsiębiorstwa czego potwierdzeniem jest posiadany  certyfikat ISO 14001:2015

 

 

 

 

Zainspiruj się z Nomet

by uzyskać więcej inspiracji śledź nas na Instagramie @inspiracjenomet

Zobacz wszystkie inspiracje